Skansen w Maurzycach położony jest w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa – Poznań. Od końca l. 70. gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Do zwiedzania został udostępniony w połowie lat 80. Obecnie w skansenie znajduje się ponad 40 obiektów. Ich rozmieszczenie ukazuje dwa historyczne układy przestrzenne łowickiej wsi: tzw. starą wieś – owalnicę z centralnym placem wioskowym, występującą od poł. XIX w. oraz nową wieś – ulicówkę, powszechną w II poł. XX w. W wybranych obiektach odbywają się prezentacje z zakresu garncarstwa, hafciarstwa, papieroplastyki. Zwiedzający mogą spróbować swoich sił w toczeniu naczyń na kole garncarskim czy wykonywaniu haftów i wycinanek.

czytaj więcej»